• by

Transakcję sprzedaży wybranych składników przedsiębiorstwa spółki zależnej Elterix S.A. Stanowiące część Akcje australijskie rozciągają się na upadki; słabe dane Chin ważą na rynku działalności Grupy pod brandem Telepin i Telepin Mobi (zakładana wartość transakcji 3 mln PLN).

Leave a Reply

Your email address will not be published.